Absolvováním nakopávacího BeEager Campu nekončíme!

Našim cílem není „protáhnout“ campem co nejvíce lidí, ale především naše absolventy dále sdružovat, podporovat jejich nápady, záměry, a dosahování vytyčených cílů.  Napomáhat  spolupráci ať už mezi absolventy a mentory, tak mezi absolventy navzájem. Kterých aktivit se tedy mohou Eagers účastnit?

Výroční BeEager Campy (vol. II, III, atd.)

„Není nic lepšího, než potkat se s těmi samými lidmi zase po roce a společně se podívat na to, jak se nám daří. „

Výroční BeEager Campy jsou oficiální akcí BeEager. Konají se jednou ročně a Eagers mají možnost se zde opět setkat se svými mentory a s lidmi, se kterými začínali. Stejně tak jako základní Camp probíhají i tyto srazy na chatě v Novém Hrozenkově, kde trávíme další 3 dny prací nad svými kariérami a projekty. Eagers i mentoři zde prezentují, co za uplynulý rok udělali, kam se posunuli, na čem teď pracují, jaké výzvy před nimi leží,  nebo i to, s čím potřebují pomoc.

Obsahová náplň Campů je často šitá na míru potřebám účastníků, náročnost se zvyšuje. Díky těmto výročním setkáním dlouhodobě pracujeme s našimi absolventy. Jak tvrdí oni sami: „BeEager Camp je pro mne příležitostí zastavit se, zamyslet se nad tím, co dělám, a načerpat energii pro změny,  které na Campu vymyslím. Nedovolil bych si nejet.

DSC_0092

Konference MyEagers

 …propojujeme nadšení se zkušeností…

Největší akce a příležitost setkat se se všemi Eagers a zapojenými mentory. Ti všichni mají také možnost pozvat na tuto akci své vlastní hosty. A o čem tato celodenní akce je? Nejde pouze o zajímavé řečníky a dobrý oběd, ale také o workshopy, které vedou sami absolventi. Je o vzájemném seznámení se napříč jednotlivými Campy. O sdílení nadšení i zkušeností. Podívejte se, jaká byla naše 1. MyEagers konference.

 

Neformální a neoficiální akce pořádáné samotnýni Eagers

…aby těch příležitostí k setkávání se nebylo málo…

Některé akce si naši Eagers organizují sami. Jedná se například o setkání za účelem hry deskové hry Finanční svoboda nebo Cashflow, tradicí se již staly každoroční pobyty v Poděbradech u Michala Kabátka (kombinace lázeňského městečka, zahradního bazénu a BeEager aktivit plně v režii organizátora). Těšíme se i na další akce, iniciativě se meze nekladou. Přijď i Ty s vlastní akcí :)