BeEager aneb Co Tě ve škole nenaučí je výběrový program vytvořený pro studenty i absolventy středních a vysokých škol, jak z České republiky tak Slovenska. Jeho účelem je ukázat to, co se ve škole často opomíjí: reálný svět. Naučit, jak se v něm pohybovat, jak se prosadit a jak uspět. Projekt probíhá ve spolupráci s renomovanými firmami a úspěšnými podnikateli z nejrůznějších oborů.

Co program obsahuje?

Základní jednotkou projektu je účast na třídenním BeEager Campu a Bigger Day.

BeEager Camp

Během třídenního výjezdového Campu se dozvíš, co rozhoduje o profesní úspěšnosti člověka. Pochopíš, jak je možné, že 5 let od ukončení studia jsou mezi bývalými spolužáky několikanásobné rozdíly v příjmech. Prakticky se také naučíš rozvíjet své schopnosti proaktivity, kreativity, komunikace, osobní zodpovědnosti, sebeprezentace, sebemotivace a sebekázně. Budeme se bavit o tzv. třech myšlenkových světech – kariéře zaměstnance, OSVČ a podnikatele. Máš také možnost setkat se s úspěšnými podnikateli, řediteli a manažery významných národních i nadnárodních firem, diskutovat s nimi a případně si přitom domluvit spolupráci s danou společností. Vše je jen na Tvé šikovnosti!

BeEager Camp free yourself

Základní hodnoty programu BeEager:

  • Komunikace sebevědomých lidí
  • Proaktivita k úkolům a výzvám
  • Sebekázeň k osobním cílům
  • Víra, že můžu vyhrát

Bigger Day!

Čtyři až šest týdnů po absolvování kurzu se koná v Ostravě tzv. Bigger Day – opět se potkáš se zástupci partnerských společností – Tvými mentory. Tentokrát je ale Tvým úkolem jediné: PRODAT SE! Je Ti dán prostor na prezentaci, v rámci které ukážeš, co umíš, co ses naučil, na čem a jak pracuješ. Záleží jen na Tobě, s jakým cílem do prezentace půjdeš – chceš získat stáž? Praxi? Investora pro svůj start-up? Kontakty? BE EAGER A UKAŽ, CO CHCEŠ! Ukaž svou motivaci a to, že dokážeš odprezentovat sebe i své nápady.

Mentoři i lektoři kurzu Ti dají cennou zpětnou vazbu, ale výjimkou nejsou ani pracovní nabídky nebo již zmíněná domluva spolupráce na větších či menších projektech.

 

Co potom?

Jako absolvent BeEager Campu budeš zařazen mězi naše Eagers. Máš možnost účastnit se dalších BeEager aktivit, jako jsou srazy absolventů (formální – pořádané námi, i neformální – pořádané samotnými Eagers), vzdělávací dny a workshopy. Pravidělně jedenkrát za rok se také setká Tvá původní skupinka na oficiálních výročních srazech, na kterých dále pracujeme na rozvoji Tvém i Tvých projektů.

Kde?

Základna našeho týmu i aktivit je v Ostravě, kde také nejčastěji probíhá Bigger Day, doplňkové vzdělávací dny a workshopy pro absolventy a mentory programu. Třídenní Camp pak prozatím probíhal na horské chatě Medvědí v Novém Hrozenkově na Vsetínsku. Do budoucna předpokládáme ale organizaci BeEager kurzů i v jiných lokalitách.

 

Chci se přihlásit.