Je Beran, ostravský patriot a úspěšný podnikatel. Zakládá si na principech, loajalitě a pracovitosti. Říká, že špatně snáší průměrnost, křivdy, lži, pomluvy a závist. Vystudoval ekonomickou vysokou školu se zaměřením na marketing a obchod. V současnosti řídí vzdělávací holding, pod který spadá několik soukromých vysokých škol.

Jste prvním BeEager mentorem, který podniká v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Čím byste řekl, že je tento obor specifický?

Není to první a jediný můj obor podnikání, avšak aktuálně dominantní. Specifický je hlavně tím, že pracujete s představiteli akademické elity naší společnosti v kontrastu s mladými lidmi.

Proč jste se pustil zrovna do tohoto odvětví?

Asi proto, že oba rodiče působili jako pedagogové, měl jsem k němu blízko. Ale také proto, že člověk míní a Pánbůh mění. (pousmání)

V jakých dalších oborech podnikáte?

V obchodu, zprostředkování služeb a cestovním ruchu. Mám za sebou i nepodařené projekty, maloobchodní činnost v IT, v podobě cenných zkušeností.

Jaká byla Vaše cesta k tomu, co děláte teď? Co byste řekl, že byly zlomové momenty?

První podnikatelské aktivity byly ovlivněny příležitostí, další osudem a poslední vývojem a vizí. A zlomové momenty? Ty  jsou stále. Je to jako na frontě či v šachové partii, kde se mění vše velmi rychle. Je to adrenalin, kterého bych si v poslední době dopřál i doušky tak trochu jiného druhu. Ale asi bez toho nemůžu být… Ačkoliv nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně :).

Zaujala mne ta první věta. Mohl byste to trochu rozvést? Kde jste si našel podnikatelskou příležitost jako první?

Jednalo se o obchodní činnost, kdy investiční společnost nabírala klienty. Moc jsem o tom nepřemýšlel a šel do toho na plno už během studia. Našel jsem si obchodní místo, spolupracovníka s kapitálem a hlavně se moc neptal, jen pracoval.

Druhé podnikání bylo díky osudu. Kam Vás zavál?

Od počátku šlo mé podnikání vlastní cestou, paralelně s podnikáním mého otce. Po jeho smrti se plány významně změnily a řešil jsem neplánovaně a náhle téma  nástupnictví. Takto jsem osudově ještě hlouběji pronikl do podnikání v oblasti vzdělávání.

Máte-li možnost pracovat s rodiči, udělejte to. Ale hlavně je nenapodobujte.

Poslední jste zmínil podnikání díky vizi a vývoji.

Šlo o získání důvěry a respektu jako přirozeného leadera. To si musíte odpracovat. Vymyslel jsem koncept, který zapadá do vývoje odvětví, získal pro něj spolupracovníky a úspěšně zrealizoval. Vznikl tak první čistý vzdělávací holding Akademická aliance a.s.

Radan Junger BeEager Akademiecká aliance

 

Spolu se svým otcem jste spoluzakládal dvě z vysokých škol, které dnes máte a provozujete. Jaké to je pracovat se svým otcem?

Zakladatelem byl otec se svými spolupracovníky. Má role byla spíše konzultační, kdy si stejně vše udělal po svém. Vždy jsem si přál s ním pracovat, ale nebylo nám to souzeno, jak mentálně, tak fyzicky. Máte-li možnost pracovat s rodiči, udělejte to. Ale hlavně je nenapodobujte.

Jak se podle Vás dívá česká společnost na rodinné firmy?

Myslím, že většina to vůbec neregistruje, pár z nich si vzpomene na Baťu. Je to škoda, příčinu lze hledat poválečným vývojem a charakterem podnikání 90. let. Nástupnictví ve firmách je další slabou stránkou českého podnikání. Měla by se mu věnovat větší pozornost.

Jak dnes vypadá české vysoké školství? Jak jsme na tom v porovnání s jinými zeměmi, ať už těmi evropskými nebo mimo evropskými?

Velmi tristně… Je nekonkurenceschopné, nepřizpůsobilo se trendům, technologiím, je zakonzervované a je to finanční bezedná studna (školy veřejné). Přesto jsou obory, ve kterých představují stále světovou špičku, ale je jich jako šafránu. Naše školství je stále ještě ovlivňováno rakouskouherským vlivem. Víc, než dovednosti a znalosti, jsou stále cílem vzdělávání tituly, díky kterým lidé věří, že se odliší. Stejně tak chování a návyky mladých lidí jsou odlišné, jiné než v Americe či Asii. Nelze implementovat americké či asijské modely vzdělávání v ČR, snad možná evolučně…

Co Vás napadá, když sledujete v médiích o školném na VŠ?

Je to jeden z by-passu, jak z krize školství ven. Politicky však nepopulární téma. A politika není o nepopulárních opatřeních. Více je na širší diskusi…

Budeme se těšit na Campu. :) Jak vnímáte dnešní mladou generaci?

Je neuvěřitelná, nevyzpytatelná, inspirující, s obrovským náskokem a vyspělá.  Přesto velmi zranitelná a ta naše to nebude mít v budoucnu snadné, aby se všichni prosadili, protože žije v globálním  nadbytku a pohodě.

Radane, díky za rozhovor a těšíme se na širší diskuzi i podrobnější informace na Campu.